Disclaimer

Deelnemen aan sport kan bepaalde risico’s met zich meebrengen, zoals het oplopen van blessures. Deelname aan het camp vindt geheel op eigen risico plaats. De organisatie (Stichting Big Shots Events), coaches, vrijwilligers, partners en de sponsoren kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of diefstal in welke vorm dan ook. De organisatie behoudt zich het recht voor om foto’s gemaakt tijdens het camp te gebruiken en te publiceren zonder recht op vergoeding voor anderen. De organisatie behoudt zich het recht voor om inschrijvingen zonder opgave van redenen te kunnen weigeren.